Undervisning – Kroppens eget apotek

Kunnskap om “Kroppens eget apotek” gir forutsetninger for å kunne betrakte arbeidsmiljø og hverdagsliv i et nytt og helsemessig perspektiv, og hvilke faktorer som bidrar til å fremme helse, motivasjon og engasjement. Sentrale temaer som mestring, trivsel, sosiale relasjoner, stress og belønning blir forklart på en forståelig måte og med stor grad av gjenkjennelse i dagliglivet.
Innlegget passer på personalmøter, konferanser, ledermøter etc.