Kurs - Stavanger

Varsling i av kritikkverdige forhold / #metoo i arbeidslivet

Bli tryggere på å forstå og håndtere varslingssaker.
Hva skjer når stadig flere tør melde fra om kritikkverdige forhold?
Hvorfor holder noen ansatte munn?
Hva viser forskning om temaet?
Brysom medarbeider ….? Kjente varslere og deres historie og konsekvenser
Varsling, – ikke bare juss
Læringskultur: Kultur for å varsle og håndtere

Påmelding innen 1. februar 2018

Tidspunkt: 6. februar 2018
Sted: Vassbotnen 15, Forus
Kontakt: Tlf. 96095500
Pris: Kurset er gratis
Påmelding

HMS-grunnopplæring, 7.-8. mars og 14.-15. mars, Stavanger

Du får innføring i hva et systematisk og dokumentert helse- miljø og sikkerhetsarbeid innebærer for din virksomhet og den enkelte.
Du lærer hvordan dere sammen kan arbeide for å utvikle og vedlikeholde et godt arbeidsmiljø, med konstruktive metoder.
Kurset legger opp til dialog, trening, refleksjon og aktiv bruk av deltakernes erfaringer.
Kurset passer alle som arbeider med HMS i virksomheten.

Tidspunkt: 7. mars 2018
Sted: Vassbotnen 15, Forus
Kontakt: Tlf. 960 95 500
Pris: 7900
Påmelding

FOKUSMØTE – RISIKOVURDERING – 12.04.2018 KL 08:30-10:00

Både arbeidsmiljøloven og internkontrollforskriften setter krav til risikovurdering av arbeidsmiljøet. Ved å gjennomføre en risikovurdering får vi en oversikt over «hvor skoen trykker, hvor hardt den trykker og hvilken sko som trykker mest». Med den oversikten kan bedriften mer effektivt sette inn tiltak for å redusere faren for helseproblemer hos arbeidstakere.

Tidspunkt: 12. april 2018
Sted: Vassbotnen
Kontakt: Tlf. 96095500
Pris: Seminaret er gratis
Påmelding

HMS-grunnopplæring, 24.-25. okt. og 31. okt.-1. nov., Stavanger

Du får innføring i hva et systematisk og dokumentert helse- miljø og sikkerhetsarbeid innebærer for din virksomhet og den enkelte.
Du lærer hvordan dere sammen kan arbeide for å utvikle og vedlikeholde et godt arbeidsmiljø, med konstruktive metoder.
Kurset legger opp til dialog, trening, refleksjon og aktiv bruk av deltakernes erfaringer.
Kurset passer alle som arbeider med HMS i virksomheten.

Tidspunkt: 24. oktober 2018
Sted: Vassbotnen 15, Forus
Kontakt: Tlf. 960 95 500
Pris: 7900
Påmelding