Kurs - Stavanger

Rus i arbeidslivet – Forus, 6. des. 08:30-10:00

Det lønner seg å integrere rusforebyggende arbeid i bedriften. Det skaper forutsigbarhet og trygghet både i hverdagen
og i sosiale sammenhenger.

Innehold:
– Rusmiddelbruk.
– Påvirkning på jobb.
– Ettervirkning av rusmidler.
– Hva innebærer et godt rusarbeid.
– Leders , verneombud og medarbeidernes ansvar og mandat.

Påmelding innen 1. desember

Tidspunkt: 6. desember 2017
Sted: Stavanger (Forus)
Kontakt: Tlf. 96095500
Pris: Fokusmøte - gratis
Påmelding