Kurs - Stavanger

HMS GRUNNOPPLÆRING STAVANGER – 26.-27. OKT og 1.-2. NOV

Ledere, verneombud og medlemmer i arbeidsmiljøutvalg er i forskrift til Arbeidsmiljølovens § 6-5 pålagt opplæring i HMS.
Vårt kurs dekker alle pålagte krav til opplæring og inkluderer også en oppgave som skal løses i egen virksomhet.

Tidspunkt: 26. oktober 2017
Sted: Vassbotnen 15, Forus
Kontakt: Tlf. 960 95 520
Pris: 7900
Dette kurset er dessverre fullt.

Kursdag for verneombud – Forus, 22 nov.

Kursdag for verneombud.
Oppfriskningskurs i Arbeidsmiljøloven,

Innhold:
– Arbeidsmiljøloven / Systematisk HMS-arbeid
– Kartlegging
– Risikovurdering
– Dokumentering / Rapportering
– Avvikshåndtering
– Yrkeshygiene / kjemikaliehåndtering
– Psykososial arbeidsmiljø / stress / konflikt / trakassering

Påmeldning innen 15 november

Tidspunkt: 22. november 2017
Sted: Stavanger (Forus)
Kontakt: Tlf. 96095500
Pris: kr 2900
Påmelding

Rus i arbeidslivet – Forus, 6. des. 08:30-10:00

Det lønner seg å integrere rusforebyggende arbeid i bedriften. Det skaper forutsigbarhet og trygghet både i hverdagen
og i sosiale sammenhenger.

Innehold:
– Rusmiddelbruk.
– Påvirkning på jobb.
– Ettervirkning av rusmidler.
– Hva innebærer et godt rusarbeid.
– Leders , verneombud og medarbeidernes ansvar og mandat.

Påmelding innen 1. desember

Tidspunkt: 6. desember 2017
Sted: Stavanger (Forus)
Kontakt: Tlf. 96095500
Pris: Fokusmøte - gratis
Påmelding