Coronavirus COVID-19

Latest news on Covid-19

For English, please scroll further down the page.

Følgende råd er oppdatert per Onsdag 2 Juni

De siste ukene har de nasjonale smittetallene variert mellom 200 og 500 nye daglige tilfeller. En stor del av smitten er knyttet til lokale utbrudd, særlig i Kristiansund, Trondheim og Hammerfest hvor det også er innført lokale forskrifter med skjerpede retningslinjer og tiltak.

Status i dag er: 136.772 testet siste uke (1.9 % positive), 126.576 positive totalt (460 nye i går), 65 innlagt i sykehus og 15 på respirator. Det er registrert 783 dødsfall totalt hvorav 334 i sykehus. Både sykehusinnleggelser, intensivbehandlede og dødsfall har vært tydelig nedadgående den siste tiden, noe som tilskrives både lavere smittetall og effekt av vaksinering. Ca 30% av befolkningen har fått minst en dose og ca 18% av befolkningen er fullvaksinert. I hovedsak er det Pfizer-vaksinen som benyttes etter at både Astra-Zeneca og Johnson-Johnson vaksinen er tatt ut av vaksinasjonsprogrammet.

Norge har så smått begynt å åpne opp den siste tiden. Det er mindre restriksjoner på resturanter og uteliv og de fleste lokale forskrifter og øket smittevern/munnbindbruk er opphevet. Arrangement kan gjennomføres med inntil 50 personer og inntil 200 personer med fasteplasser. Det forutsettes at 1 meter regel kan gjennomføres. I privat sammenheng anbefales det fortsatt å ikke samle mer enn 10 personer, men beskyttede og fullvaksinerte personer telles ikke med.
Det er fortsatt strenge begrensninger på innreise til landet. Alle som kommer fra EU-land (inkl Storbritania) eller Skandinaviske regionger med mer enn 25 smittede per 100 000 siste 14 dager må i karantene. Dersom det er mer enn 150 smittede per 100 000 siste 14 dager må karantene gjennomføres på karantenehotell. Man kan teste seg ut av innreisekarantene etter 7 dager med PCR-test. Inntil videre gjelder også innreisekarantene for de som er vaksinerte, men dette er forventet å endres i månedsskiftet juni/juli.

Personer som kan dokumentere gjennomgått infeksjon med PCR tatt i Norge siste 6 måneder eller er beskyttet/fullvaksinert er fritatt for nærkontaktkarantene.

Personer med mild eller moderat sykdom ansees nå ikke smitteførende når det har gått 10 dager siden symptomdebut og man har vært feberfri i minst 24 timer. Asymptomatiske personer som tester positivt skal isoleres i 10 dager fra testen ble tatt.

For spesifikk informasjon knyttet til olje og gass og maritim næring henviser vi til Folkehelseinstituttet, Norsk Olje og Gass, Sjøfartsdirektoratet og International SOS:

FHI – Råd og informasjon til befolkningen om nytt koronavirus (coronavirus)

Norsk olje og gass – Informasjon om tiltak for å forhindre eventuelt utbrudd av Coronavirus

Sjøfartsdirektoratet – https://www.sdir.no/aktuelt/koronaviruset/

ISOS.com – COVID-19 (Formerly 2019-NOVEL CORONAVIRUS)

English

Please note that the advice below is up to date as of June 2nd 

The last weeks we have seen varying numbers between 200 and 500 new cases per day. A large portion of the cases are associated with local outbreaks particularly in Kristiansund, Trondheim and Hammerfest, where local restrictions are implemented on top of national restrictions and guidelines. When travelling between regions it’s therefore important to stay updated on local guidelines which will vary. Typically there are different guidelines on size of social gatherings, use of face mask, working from home, opening of shops, use of public transport etc. Locally, some guidelines may also be implemented as regulation/law – meaning you could be fined if violating them.

If local and national restrictions differ you should always follow the strictest version and if you are visiting an area with lesser restrictions than where you normally live you should abide to the restrictions where you come from.

Status today is: 136.772 tested the last week (1.9 % positive), 126.576 positive cases in total (460 new cases yesterday), 65 admitted to hospital and 15 on respirator. A total of 783 deaths are recorded of which 334 are in Hospitals. Hospital admissions and ICU-patients have decreased significantly – likely as a result of both lower transmission rates and protection by vaccines. Approx. 30% of the population have received their first dose and approx. 18% are fully vaccinated. Vaccination is mainly with the Pfizer-vaccine (and some Moderna), as the Astra-Zeneca and Johnson-Johnson vaccines are taken out of the program in Norway.

Norway has started re-opening in the last weeks with less restrictions for restaurants, bars and public gatherings. Events are now allowed with 50 people and 200 people if fixed seating. The 1 meter rule should be adhered to for anyone outside your household. Privately you are not recommended to gather more than 10 people when having visitors, but vaccinated people are not counted.
Travel-restrictions still apply when entering the country. Anybody arriving from EU-countries (including UK) must quarantine for 10 days if your origin country (or region if in Scandinavia) has more than 25 cases/100 000 in the last 14 days. If more than 150 cases/100 000, the quarantine must be in a designated quarantine hotel. There is an option to test out of quarantine with a PCR-test after 7 days. Quarantine also remain in effect for vaccinated people, but this is expected to change late June/early July.

People who can document (through positive PCR analyzed in Norway) having had Covid-19 in the last 6 months or being fully vaccinated (in Norway) are exempt from close-contact quarantine.

People with mild or moderate covid-19 disease (not admitted to hospital) are declared non-infectious when 10 days have passed since symptoms debut and they are fever-free for 24 hours (even if they have remaining symptoms like cough or sore throat). Asymptomatic people who test positive will be isolated for 10 days (starting when the test was done) and then released.

For specific information relating to Oil & Gas and Maritime business, we refer to the Norwegian Institute of Public Health, Norwegian Oil & Gas and International SOS:

NIPH – Advice and information to the public about novel coronavirus COVID-19

Norsk olje og gass – Informasjon om tiltak for å forhindre eventuelt utbrudd av Coronavirus

ISOS.com – COVID-19 (Formerly 2019-NOVEL CORONAVIRUS)

Back to top Back to top