Coronavirus COVID-19

Latest news on Covid-19

For English, please scroll further down the page.

Følgende råd er oppdatert per Onsdag 15 Desember

Med økte smittetall siste ukene og overbelastet helsetjeneste, har regjeringen kommet med nye smitteverntiltak. De tredde i kraft fra midnatt til 15.12.21.

Status i dag er: ca 150.000 testet siste uke (17.1 % positive), ca 330.000 positive totalt (6003 nye i går), 375 innlagt i sykehus og 64 på respirator. Det er registrert 1202 dødsfall totalt. Både sykehusinnleggelser, intensivbehandlede og dødsfall har vært økende den siste tiden, noe som tilskrives åpning av samfunnet. Ca 90% av befolkningen over 18 år har fått minst en dose og ca 80% av befolkningen over 18 år er fullvaksinert. Nå får alle over 65 år og helsepersonell tilbud om 3. vaksine dose/boosterdose. I hovedsak er det Pfizer og Moderna vaksiner som benyttes etter at både Astra-Zeneca og Johnson-Johnson vaksinen er tatt ut av vaksinasjonsprogrammet.

SOSIALT: Det å holde avstand til andre der det er mulig kan forebygge smitte av luftveisinfeksjoner, og det er igjen anbefalt å holde 1 meters avstand. Munnbind er anbefalt i flere situasjoner der det ikke er mulig å opprettholde anbefalt avstand, som på buss, butikker o.l.  Voksne anbefales å vurdere om de kan redusere antall nærkontakter. På utesteder er det skjenkestopp.

Man bør ikke ha flere enn 10 gjester hjemme ut over egen husstand. Man kan ha inntil 20 gjester en gang i løpet av jule- og nyttårshøytiden, men det bør være en meters avstand mellom gjestene. Maksimalt 20 personer innendørs på privat sammenkomst på offentlig sted, i lånte eller leide lokaler.

KARANTENE: Alle som er syke bør holde seg hjemme og ha lav terskel for å teste seg. Dette gjelder også for vaksinerte og beskyttede. Hustandsmedlemmer som er nærkontakter skal i 10 dagers karantene, men kan teste seg ut dag 7 med PCR. Øvrige nærkontakter kan teste seg dag 3 ut av karantene med negativ PCR, og ha arbeidskarantene frem til dag 7, før PCR.

Sammfunnskritisk personell kan ha arbeidskarantene med daglig testing. 

INNREISE: Det er fortsatt begrensninger på innreise til landet. UD fraråder nå reiser som ikke er strengt nødvendig til Sør-Afrika, Namibia, Zimbabwe, Botswana, Mosambik, Lesotho, Eswatini og Malawi grunnet den nye Omicron mutasjonen. Alle reisende over 16 år har plikt til å registrere seg ved ankomst til Norge. Personer over 18 år, som ikke kan fremvise koronasertifikat med en QR-kode som kan verifiseres av norske myndigheter som bevis på at de er enten fullvaksinert, eller har gjennomgått covid-19 siste 6 måneder, skal teste seg før avreise til Norge. Personer som ankommer Norge, skal teste seg for SARS-CoV-2 ved grenseovergangsstedet i Norge, uavhengig av vaksinasjonsstatus. Testen skal være antigen hurtigtest og den reisende skal vente på svar på teststasjonen.

NÆRKONTAKTER: Er du husstandsmedlem eller tilsvarende nær (som kjæreste eller bestevenn) og over 18 år har du plikt til karantene i 10 dager, men kan teste deg ut dag 7 med PCR. Dette gjelder uansett om du er vaksinerte eller ikke. Det gjelder ikke om du har gjennomgått sykdommen siste 3 månedene.

Unntaket fra karantene, er de som har gjennomgått covid siste 3 måneder, eller som har fått en vaksine påfyll for over 1 uke siden.

ISOLASJON: Har det blitt påvist Covid-19, skal den smittede hjemmeisoleres. Hjemmeisolerte kan avslutte isoleringen når det er gått 6 døgn etter symptomdebut OG feberfri* i minst 24 timer uten bruk av febernedsettende preparater.

For spesifikk informasjon knyttet til olje og gass og maritim næring henviser vi til Folkehelseinstituttet, Norsk Olje og Gass, Sjøfartsdirektoratet og International SOS:

FHI – Råd og informasjon til befolkningen om nytt koronavirus (coronavirus)

Norsk olje og gass – Informasjon om tiltak for å forhindre eventuelt utbrudd av Coronavirus

Sjøfartsdirektoratet – https://www.sdir.no/aktuelt/koronaviruset/

ISOS.com – COVID-19 (Formerly 2019-NOVEL CORONAVIRUS)

https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/koronasertifikat-for-ikke-digitale-brukere-er-klart-pa-torsdag

English

Please note that the advice below is up to date as of December 15th 

With increasing vaccination coverage in the population and a new phase of the pandemic, many infection control measures for the population have been removed. But with the new mutation of Covid virus, that is spreading at a much higher rate than previous mutations, the government has given new recommendations active from midnight today.

The general infection control advice such as staying home when you are ill and having good cough etiquette and hand hygiene still applies. Keep a 1 meter distance, reduce the number of close contacts, use facemask when the distance of 1 meter cant be maintained.

Status today is: 150.000 tested the last week (17.1 % positive), 330.000 positive cases in total (6003 new cases yesterday), 375 admitted to hospital and 64 on respirator. A total of 1202 deaths are recorded. Hospital admissions and ICU-patients have increased, but not much compared to number infected – likely as a result of protection by vaccines. Approx. 90% of the population have received their first dose and approx. 80% are fully vaccinated. Now the 3. booster vaccine is available for those over 65 and health care professionals. Vaccination is mainly with the Pfizer-vaccine (and some Moderna), as the Astra-Zeneca and Johnson-Johnson vaccines are taken out of the program in Norway.

SOSIAL: It is still important to remember to keep distance to others to avoid spreading of the infection within the population. The minimum of 1 meter distance is a recommendation from the government. The use of mask is advised where the distance is less than 1 m, like in public transportation or stores. One is also to reduce the number of close contact in the upcoming weeks, and have no more than 20 people gathered on private arrangements.

TRAVEL: The Ministry of Foreign Affairs advises against non-essential travelsto South Africa, Namibia, Zimbabwe, Botswana, Mozambique, Lesotho, Eswatini and Malawi. All travellers over the age of 16 are obliged to register on arrival in Norway. Travelers over the age of 18, who cannot present a COVID-19 certificate with a QR code that can be verified by the Norwegian authorities as proof that they have either been fully vaccinated, or have had COVID-19 in the last 6 months, must be tested before departure to Norway.

People arriving in Norway must be tested for SARS-CoV-2 at their border crossing point in Norway, regardless of their vaccination status. The test must be a rapid antigen test and the traveler must wait for a result at the test center.

CLOSE CONTACT: If you are a household member or equivalently close (as a romantic partner or best friend) and over the age of 18, you are obliged to be quarantined for 10 days, but you can be tested on day 7 with PCR to be let out of quarantine. This applies regardless of whether you have been vaccinated or not. You are exempt quarantine if you have had COVID-19 in the last 3 months. If you have had close contact to “other” than household members, you can take a PCR test on day 3 and have a working quarantine until a negative PCR on day 7.

QUARANTINE: People with mild or moderate covid-19 disease (not admitted to hospital) are declared non-infectious when 6 days have passed since symptoms debut and they are fever-free for 24 hours (even if they have remaining symptoms like cough or sore throat). Asymptomatic people who test positive will be isolated for 5 days (starting when the test was done) and then released.

The quarantine does not apply to persons who are in close contact:

§  have undergone COVID-19 during the last 3 months with a duration from isolation to 3 months after the trial date,

§  have been given a refresher dose a minimum of 1 week ago. Household members and similarly close to the infected must also be tested daily with an antigen rapid test or every other day with a PCR test for 7 days after the close contact.

For specific information relating to Oil & Gas and Maritime business, we refer to the Norwegian Institute of Public Health, Norwegian Oil & Gas and International SOS:

NIPH – Advice and information to the public about novel coronavirus COVID-19

Norsk olje og gass – Informasjon om tiltak for å forhindre eventuelt utbrudd av Coronavirus

ISOS.com – COVID-19 (Formerly 2019-NOVEL CORONAVIRUS)

https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/koronasertifikat-for-ikke-digitale-brukere-er-klart-pa-torsdag

Back to top Back to top