Coronavirus COVID-19

Latest news on Covid-19

For English, please scroll further down the page.

Følgende råd er oppdatert per Torsdag 23 September

Den siste uken har de nasjonale smittetallene vært minkende til tross for fortsatt gjenåpning av Norge. Det er også varslet av myndighetene at smitteverntiltak skal avvikles snart, slik at livet kan gå tilbake til normalen som var før Covid-19.

Status i dag er: ca 178.000 testet siste uke (4.3 % positive), ca 185.000 positive totalt (799 nye i går), 104 innlagt i sykehus og 18 på respirator. Det er registrert 850 dødsfall totalt hvorav ca 356 på sykehus. Både sykehusinnleggelser, intensivbehandlede og dødsfall har vært stabile den siste tiden, noe som tilskrives effekt av vaksinering. Ca 90% av befolkningen over 18 år har fått minst en dose og ca 80% av befolkningen over 18 år er fullvaksinert. I hovedsak er det Pfizer og Moderna vaksiner som benyttes etter at både Astra-Zeneca og Johnson-Johnson vaksinen er tatt ut av vaksinasjonsprogrammet.

SOSIALT: Regjeringen fortsetter på trinn 3 av gjenåpningsplanen av samfunnet, men har implementert en del lettelser fra trinn 4.  Myndighetene forventer at man i stor grad vil kunne normalisere samfunnet når alle er fullvaksinert, som er varslet vil være snarest. Dette til tross for en viss mengde smitte i samfunnet, da man erfarer relativt få innleggelser og alvorlige forløp. Per FHIs vaksinekalender og myndighetenes antakelser kan vi forvente at befolkningen kan regnes som ‘beskyttet’ i månedsskiftet august/september og fullvaksinert (2. dose og én uke) i månedsskiftet september/oktober.

KARANTENE: Du skal være i 10 dagers karantene, enten som nærkontakt til en person med covid-19 (smittekarantene), fordi du har vært på reise i et land, eller område, med mye smitte (innreisekarantene), eller fordi du deler bolig med noen som er i smittekarantene (ventekarantene). Smitte- og innreisekarantenen kan forkortes hvis du tester negativt på PCR-test tatt tidligst 7 døgn etter ankomst, eller etter siste kontakt med den som er smittet. Er du fullvaksinert eller har gjennomgått covid-19 siste 6 måneder trenger du ikke lenger gå i smitte-/ventekarantene eller innreisekarantene. Delvaksinerte trenger heller ikke å gå i karantene, men må teste seg mellom dag 3-7.

INNREISE: Det er fortsatt begrensninger på innreise til landet. De fleste som kommer fra EU-land (inkl Storbritania) eller Skandinaviske regionger med mer enn 25 smittede per 100 000 siste 14 dager må i karantene. Personer som reiser inn i Norge fra grønne eller gule land i EU/EØS/Schengen og Storbritannia er ikke karantenepliktig ved ankomst til Norge. Det er fargene på kartet til FHI som til enhver tid er gjeldene (eksternt nettsted).  Man kan teste seg ut av innreisekarantene etter 7 dager med PCR-test.

VAKSINERT: Hvis du er fullvaksinert i Norge, eller har gjennomgått koronasykdom de siste seks månedene, trenger du ikke være i innreisekarantene fra fredag 11. juni kl.15 dersom du kan dokumentere dette på en sikker og verifiserbar måte.  De som har fått EMA godkjente vaksiner annet sted enn i Norge, kan får det etterregistrert via en fastlege eller bedriftslege i SYSVAK. Etter at vaksinene er registrert vil en da ha tilgang til vaksinepass via Helse Norge.

ISOLASJON: Personer med mild eller moderat sykdom ansees nå ikke smitteførende når det har gått 10 dager siden symptomdebut og man har vært feberfri i minst 24 timer. Asymptomatiske personer som tester positivt skal isoleres i 10 dager fra testen ble tatt.

For spesifikk informasjon knyttet til olje og gass og maritim næring henviser vi til Folkehelseinstituttet, Norsk Olje og Gass, Sjøfartsdirektoratet og International SOS:

FHI – Råd og informasjon til befolkningen om nytt koronavirus (coronavirus)

Norsk olje og gass – Informasjon om tiltak for å forhindre eventuelt utbrudd av Coronavirus

Sjøfartsdirektoratet – https://www.sdir.no/aktuelt/koronaviruset/

ISOS.com – COVID-19 (Formerly 2019-NOVEL CORONAVIRUS)

https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/koronasertifikat-for-ikke-digitale-brukere-er-klart-pa-torsdag

English

Please note that the advice below is up to date as of September 23rd 

The last weeks we have seen varying numbers, but somewhat decreasing. A large portion of the cases are associated with local outbreaks particularly on West Coast, where local restrictions are implemented on top of national restrictions and guidelines. When travelling between regions it’s therefore important to stay updated on local guidelines which will vary. Typically there are different guidelines on size of social gatherings, use of face mask, working from home, opening of shops, use of public transport etc. Locally, some guidelines may also be implemented as regulation/law – meaning you could be fined if violating them.

If local and national restrictions differ you should always follow the strictest version and if you are visiting an area with lesser restrictions than where you normally live you should abide to the restrictions where you come from.

Status today is: 178.000 tested the last week (4.3 % positive), 185.000 positive cases in total (799 new cases yesterday), 104 admitted to hospital and 18 on respirator. A total of 850 deaths are recorded of which 356 are in Hospitals. Hospital admissions and ICU-patients have increased slightly, but not much compared to number infected – likely as a result of both lower transmission rates and protection by vaccines. Approx. 90% of the population have received their first dose and approx. 80% are fully vaccinated. Vaccination is mainly with the Pfizer-vaccine (and some Moderna), as the Astra-Zeneca and Johnson-Johnson vaccines are taken out of the program in Norway.

It is planed a full reopening of the country in the near future!

SOSIAL: Norway has started on the 3rd stage of re-opening in June, and implemented lesser restrictions from stage 4 over the summer. Following with less restrictions for restaurants, bars and public gatherings. Events are now allowed with 100 people and 1000 people if fixed seating. The 1 meter rule should be adhered to for anyone outside your household, but if you are vaccinated you are exempt. Privately you are not recommended to gather more than 20 people when having visitors, but vaccinated people are not counted.

TRAVEL: Travel-restrictions still apply when entering the country. Most people arriving from EU-countries (including UK) must quarantine for 10 days if your origin country (or region if in Scandinavia) has more than 25 cases/100 000 in the last 14 days. If more than 150 cases/100 000, the quarantine must be in a designated quarantine hotel. Exemption from travel quarantine applies to people who have only visited countries/areas with a low rate of infection in the EEA/Schengen and the UK (‘yellow’ countries/areas). In addition, from 11 June at 3 pm, travelers that have undergone covid-19 in the last six months, or are fully vaccinated, are exempted from entry quarantine. The premise is that the vaccination/undergone covid-19 disease can be documented in a secure and verifiable way. There is also an option to test out of quarantine with a PCR-test after 7 days.

VACCINE: People who can document (through positive PCR analyzed in Norway) having had Covid-19 in the last 6 months or being fully vaccinated are exempt from close-contact quarantine. If you have been vaccinated outside of Norway, with EU approved vaccine, you may present documentation to you physician, so it may be registered in SYSVAK. After registration, you may access you Covid19 -certificate using your BankID. If you don’t have BankID or Buypass card, you can call +47 21 89 80 42 to order a paper copy of the Covid-19 certificate.

QUARANTINE: People with mild or moderate covid-19 disease (not admitted to hospital) are declared non-infectious when 10 days have passed since symptoms debut and they are fever-free for 24 hours (even if they have remaining symptoms like cough or sore throat). Asymptomatic people who test positive will be isolated for 10 days (starting when the test was done) and then released.

For specific information relating to Oil & Gas and Maritime business, we refer to the Norwegian Institute of Public Health, Norwegian Oil & Gas and International SOS:

NIPH – Advice and information to the public about novel coronavirus COVID-19

Norsk olje og gass – Informasjon om tiltak for å forhindre eventuelt utbrudd av Coronavirus

ISOS.com – COVID-19 (Formerly 2019-NOVEL CORONAVIRUS)

https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/koronasertifikat-for-ikke-digitale-brukere-er-klart-pa-torsdag

Back to top Back to top