Coronavirus COVID-19

For English, please scroll further down the page.

Følgende råd er oppdatert per 09:00, Mandag 22 Juni

Situasjonen har ikke endret seg mye de siste ukene i Norge. Antall sykehusinnleggelser og intensivbehandlede fortsetter å ligge stabilt og lavt samtidig som smafunnet returnerer mer og mer til normalen. Nysmittede holder seg også stabilt lavt med ca 5-15 nye tilfeller per dag, hvor de fleste er i Oslo. Status Mandag (09:00) er 320.659 testet, 8745 testet positivt, 14 innlagt i sykehus, 4 i respirator og 244 dødsfall totalt hvorav 92 i sykehus (Alle tilfeller der Covid-19 er hoveddødsårsak blir registrert. Samlet snittalder: 82). Totalt 915 pasienter har blitt innlagt på grunn av Covid 19 så langt og disse hadde en snittalder på 60 år. Det er ingen nye tilfeller offshore på lang tid. Man kan nå reise fritt mellom Norge, Finland, Danmark, Island og Gotland. Grensene er for øvrig åpne for EU/EØS borgere med familie eller eiendom i Norge (reisende må likevel gjennomføre hjemmekarantene ved ankomst). Nordmenn anbefales å unngå fritidsreiser til utlandet frem til 20 august, men jobbreiser til Norden er tillatt. FOrnøyelsesparker, basseng og badeland er nå åpnet. De fleste idrettsaktiviteter er gjenopptatt, men det er betydelige restriksjoner på konkurranser og turneringer. Filminnspilling og teater kan foregå uten distansering (intime scener er tillatt). Reisekarantene er redusert til 10 dager og sosial distensering er nå satt til 1 meter og arrangement (inkl kino) med opp til 200 personer kan gjennomføres så lenge det er en ansvarlig person og avstand overholdes. Fly kan nå operere med full kabin, men SAS og Norwegian krever bruk av munnbind.

Kontorbedrifter kan gjenåpne såfremt hygiene og avstand kan overholdes. Arbeidstakere som er avhengig av offentlig transport oppfordres til å jobbe hjemmefra fortsatt. Det er nå lov å avholde private selskap med inntil 20 personer.

Karantenetiden etter mulig eksponering/reise er 10 dager og perioden før symptomer der en asymptomatisk person ansees som smittefarlig til 48 timer. Med disse tiltakene vurderes sannsynligheten for å ha overført sykdom til mindre enn 1%. Personer som har gjennomgått en Covid-19 infeksjon blir fritatt for alle typer karantene i 6 måneder. (gjennomgått infeksjon dokumenteres ved positiv PCR test samtidig som man har influensa-symptom)

For spesifikk informasjon knyttet til olje og gass og maritim næring henviser vi til Folkehelseinstituttet, Norsk Olje og Gass, Sjøfartsdirektoratet og International SOS:

FHI – Råd og informasjon til befolkningen om nytt koronavirus (coronavirus)

Norsk olje og gass – Informasjon om tiltak for å forhindre eventuelt utbrudd av Coronavirus

Sjøfartsdirektoratet – https://www.sdir.no/aktuelt/koronaviruset/

ISOS.com – COVID-19 (Formerly 2019-NOVEL CORONAVIRUS)

Hvis influensa-symptomer oppstår (feber, hoste, sår hals eller pusteproblemer), skal man ved milde symptomer gå i hjemmekarantene. Ved alvorlige symptomer kontaktes helsetjenesten per telefon (ring fastlege eller legevakt: 116117). Man skal IKKE oppsøke legekontor eller helsetjeneste personlig!

Det samme gjelder offshore – arbeidstakere som opplever symptomer skal isolere seg selv og RINGE sykepleier/hospital.

NB! Offshore sikkerhetskurs og Sjømannsattester er inntil videre gyldige ut over påført utløpsdato. Det samme gjelder for OGUK (3 måneder) og Offshore Helseattester (6 måneder).


English

Please note that the advice below is current at 09:00 (CET time) on Monday 22nd June

No big changes the last weeks in Norway. The number of hospital admissions and ICU-treated remain low and more or less stable the last weeks as the country has been returning more and more to normal. New cases are in the range of 5-15/day, most of them in Oslo. Status Monday (09:00) is: 302.659 tested, 8745 tested positive, 14 admitted to hospital, 4 in respirator and 244 deaths of which 92 are in Hospitals (Average age: 82). A total of 915 patients have been admitted to hospital for treatment of Covid-19 and they have an average age of 60 years. No new cases offshore. Borders are now open between Norway, Finland, Denmark, Iceland and Gotland. Furthermore, EU-citizens visiting family or with property in Norway may enter without quarantine at the border (but they must observe home-quarantine upon arrival) . The authorities recommends against leisure travel abroad until August 20th, but job travel within the Nordic countries are allowed. Amusement parks, pools and aquaparks have opened. Most sporting activities (except tournaments) are allowed and actors/theatres may rehearse and perform without any distancing (actors may now be intimate). Travel quarantine is reduced to 10 days. Social distancing is now set to 1 meter and meetings/events with up to 200 people (including cinemas) are now allowed as long as proper distancing is observed. Events with more than 200 people are still banned. Airlines can now fly with a full cabin (but passengers are required to use a face mask by SAS and Norwegian)

Offices can reopen as long as hygiene and distancing can be kept. Workers dependent on public transport are still recommended to work from home if possible. Private gatherings of up to 20 people are allowed.

The time-frame for identifying close-contacts to asymptomatic patients is 48 hours. This is believed to make the risk of transmission less than 1%. Also, people having recovered from a Covid-19 infection are exempt from all quarantines the next 6 months. (Infection must be documented with a positive PCR from an accredited laboratory)

For specific information relating to Oil & Gas and Maritime business, we refer to the Norwegian Institute of Public Health,Norwegian Oil & Gas and International SOS:

NIPH – Advice and information to the public about novel coronavirus COVID-19

Norsk olje og gass – Informasjon om tiltak for å forhindre eventuelt utbrudd av Coronavirus

ISOS.com – COVID-19 (Formerly 2019-NOVEL CORONAVIRUS)

If mild flu symptoms arise (fever, cough, sore throat or respiratory problems) you should self-quarantine. In the event of more serious symptoms, the health service should be contacted by phone (call your GP or 116117). DO NOT seek out the doctor or health service in person!

The same applies offshore – any crewmember experiencing symptoms should self-isolate and CALL the Medic for further instructions.

NB! Offshore safety training (BOSIET/HUET) and Seafarers medical certificate are given extended validity for the time being. The same applies to OGUK (3 months initially) and Norwegian Offshore Medical (6 months for now) .

Back to top Back to top