International SOS er et globalt selskap med 11000 ansatte ved 1000 lokasjoner i 90 land. En av hovedoppgavene til selskapet er å gi helseråd og hjelp til personer over hele verden, herunder allmennmedisin, reisemedisin, akuttmedisin, telemedisin, bedriftshelsetjeneste og beredskapstjeneste

Den norske virksomheten har 84 ansatte og har avdelinger i Bergen, Haugesund og Stavanger. Våre tjenester dekker bedriftshelsetjeneste, arbeidsmiljøtjenester og bemanning offshore.

Offshore arbeidsmiljø- og helsetjenester

Vi leverer et bredt spekter av HMS-tjenester innenfor områdene arbeidsmedisin og helse, ergonomi, yrkeshygiene, psykososialt/organisatorisk og kurs/opplæring.

Websiden er under utvikling
Arbeidsmedisin og -helse

Vi tilbyr tjenester innenfor arbeidshelse, arbeidsmedisin, attester, reisemedisin, vaksiner, attester, rustesting, kostholdsveiledning/ livsstilsendring og sykefraværsoppfølging. Våre leger er godkjente petroleums og sjømannsleger. Vi utsteder blant annet offshoreattester, sjømannsattester og OGUK sertifikater.

Klinikk-tjenester levers av vår samarbeidspartner AktMed.

Les mer
Ergonomi

Våre flinke og erfarne fagpersoner kan bistå deres bedrift med risikovurdering, ergonomisk kartlegging, arbeidsplassvurdering, samt rådgivning ved nybygg og ombygginger.

Les mer
Systematisk HMS-arbeid

Enten dere kaller det HMS-system, HMS-håndbok, HMS-manual eller internkontrollsystem kan vi bistå dere. Vi tilbyr bistand i arbeidet med nye systemer eller forbedringsarbeid med eksisterende systemer. Vi bistår også med rådgivning innen avvikshåndtering, internkontroll, intern revisjon og risikovurderinger.

Les mer
Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø

Vi kan være behjelpelige med lederstøtte, rådgivning i personalsaker, arbeidsmiljøkartlegging, og stressmestring på organisatorisk og individuelt nivå

Les mer
Yrkeshygiene

Våre erfarne fagfolk kan bistå med kartlegginger og risikovurderinger av det fysiske arbeidsmiljøet, støvmålinger, kjemikaliemålinger, støymålinger, lysmålinger, inneklimamålinger, muggsoppmålinger, vibrasjonsmålinger, lysmålinger og radonmålinger er noen av tjenestene som kan utføres.

Les mer

Offshore arbeidsmiljø- og helsetjenester

Vi leverer bemanning og bedriftshelsetjenester til virksomheter innenolje, gass og maritim sektor.
Vi har kompetanse og lang erfaring i å levere helsefaglig bemanning og support til alle typer installasjoner, rigg, fartøy, landanlegg og arrangement.

Websiden er under utvikling
Bemanning

Utleie av høyt kvalifiserte sykepleiere og leger til drift av hospitalet på fartøy, rigg, landanlegg eller kortere arrangement.

Les mer
Jobbe hos oss

Vi har fra tid til annen behov for spesialsykepleiere.

Ønsker du å vite mer om jobbmuligheter hos oss?

Les mer
Offshore tjenester

Vi er en godkjent Bedriftshelsetjeneste som har kompetanse og erfaring med offshorevirksomheters risikoforhold. Tjenestene leveres fra vår landorganisasjon, eller via vårt helsepersonell offshore, og med støtte fra den landbaserte bedriftshelsetjenesten.

Les mer

Konsulent­tjenester

Vi tilbyr HMS-konsulenter for kortere og lengre oppdrag hos kunde. Konsulentene er HMS-ingeniører, verneingeniører, yrkeshygienikere, sykepleiere, ergoterapeuter, fysioterapeuter og veiledere med annen relevant faglig bakgrunn.

Websiden er under utvikling

INTERNATIONAL SOS

Medical and travel security

International SOS er et globalt selskap med 11000 ansatte ved 1000 lokasjoner i 90 land. En av hovedoppgavene til selskapet er å gi helseråd og hjelp til personer over hele verden, herunder allmennmedisin, reisemedisin, akuttmedisin, telemedisin, bedriftshelsetjeneste og beredskapstjeneste.

Les mer her